Jumat, 04 November 2016

100 Sunnah Nabi yang Sering Disepelekan Penerbit Zamzam


Penulis : Haifa’ binti Abdullah Ar-Rasyid 

Penerbit : Zamzam

Cover : Soft Cover 

Dimensi : 14 x 20,5 cm 

Halaman : 312 

Bahasa : Bahasa Indonesia 

Berat Produk : 350 gr

Harga : Rp 67.000,-

Diskon : 30 %

Order : Whatsapp 082140888638

Rasulullah adalah suri tauladan bagi setiap muslim. Sehingga, seluruh sisi kehidupan beliau merupakan contoh yang patut ditiru dan diikuti. Dan, berpegang teguh dengan sunnah Nabi merupakan salah satu wasiat beliau.Namun, sayang seribu sayang, banyak orang yang sedikit demi sedikit mulai menjauhi dan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Dengan berbagai alasan, mereka sering kali meremehkan sunnah-sunnah manusia terbaik, Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Buku “100 Sunnah Nabi Yang Sering Disepelekan” ini memaparkan sejumlah sunnah Nabi yang sering diremehkan. Dilengkapi dengan dali-dalil yang kuat nan akurat menjadikan buku ini layak sebagai pedoman sekaligus panduan bagi siapa saja yang ingin meneladani Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Yang dimaksud sunnah dalam buku 100 Sunnah Nabi Yang Sering Disepelekan disini adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Al Qur’an dan jalan hidup Nabi beserta para sahabatnya, baik dalam masalah akidah, ibadah, maupun muamalah. Lawan dari makna ini adalah bid’ah. Sehingga dikatakan : “orang tersebut di atas sunnah”, yakni jika amalannya sesuai dengan Al Qur’an dan petunjuk (sunnah) Nabi. Dan dikatakan: “orang tersebut di atas bid’ah”, yakni apabila amalannya menyelisihi Al Qur’an dan sunnah Nabi, atau menyelisihi salah satunya. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar